Anglie - informace, cestování, práce, ubytování

Ostrov Velká Británie
Publikováno: Monday, 24.04. 2006 - 10:34:17
Téma: Zeměpis


Velká Británie (anglicky Great Britain), je největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů na severozápadě Evropy. S rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem celé Evropy a osmým na světě. Ostrov je hlavní součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a rozkládají se na něm tři historické země – Anglie, Wales a Skotsko.

Poloha ostrova Velká Británie

Poloha Ostrova Velká Británie Na východ od Velké Británie se nachází Severní moře, na jihu je oddělena od evropské pevniny Lamanšským průlivem, na jihozápadě se rozkládá Keltské moře, na západní straně dělí Velkou Británií a Irsko Irské moře se Svatojiřským a Severním průlivem a ze severozápadní strany je Velká Británie lemována pásem menších Hebridských ostrovů, za nimiž se prostírá Atlantský oceán.

Historie názvu Velká Britanie

Samo slovo Británie má velmi starobylý původ. Ve druhé polovině 4. století př. n. l. navštívil řecký mořeplavec Pýtheás z Massalie Pretanské, tj. Britské ostrovy. Za Julia Caesara v 1. století př. n. l. byl ostrov označován latinským názvem Britannia. Kolem 5. století se mnoho pořímštěných keltských obyvatel Británie uchýlilo před příchodem Anglosasů za moře do Armoriky v Galii. Z této doby pochází rozlišení na Velkou Británii a Malou Británii, dnešní Bretaň. Termín Velká Británie se začal šířeji užívat poté, co skotský král Jakub VI. nastoupil roku 1603 coby Jakub I. také na anglický trůn. Oba dosud samostatné státy – království Anglie (zahrnující také knížectví Wales) a království Skotsko – se tak ocitly v personální unii. K jejich formálnímu spojení došlo roku 1707, kdy bylo Zákonem o unii ustaveno Království Velké Británie. Další Zákon o unii z roku 1800 (s účinností od r. 1801) přičlenil k Velké Británii také Irsko, čímž vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska. Poté, co byl roku 1922 na většině území Irska zřízen Svobodný irský stát a součástí Spojeného království zůstalo pouze šest hrabství v severoirské provincii Ulster, došlo v roce 1927 k odpovídající změně názvu na současné Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Great Britain is an island in Europe. It is the main part of the United Kingdom. It contains England, Scotland and Wales. England is the biggest part of the island. England is in the south east. Wales is to the west of England. Scotland is to the north of England.

Ireland is to the west of Great Britain. Ireland contains the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Northern Ireland is not a part of Great Britain, but it's a part of the United Kingdom.Další zeměpisné informace - Britské ostrovy

Tento článek si můžete přečíst na webu Anglie - informace, cestování, práce, ubytování
http://anglie.1x.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://anglie.1x.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=57