Anglie - informace, cestování, práce, ubytování

BBC - rozhlasová a televizní společnost
Publikováno: Wednesday, 16.08. 2006 - 19:01:39
Téma: Obecné informace


BBC British Broadcasting Corporation je rozhlasová a televizní společnost, která má funkci veřejnoprávního vysílání v Británii. Zajiš»uje vysílání několika rozhlasových a televizních stanic a vysílání do zahraničí. Je všeobecně uznávána pro objektivitu a kvalitu svého zpravodajství. Byla založena roku 1922 pod jménem British Broadcasting Company, od roku 1927 nese jméno British Broadcasting Corporation.

Vznik

BBC byla první a největší zpravodajská stanice ve Velké Británii. Kořeny vysílání sahají až na počátek 20. století, ale trvalo 20 let, než se (i díky první světové válce) technologie rozvinula natolik, aby ji bylo možné použít k masovému simultánnímu vysílání. Prvními vlastníky BBC byly továrny vyrábějící rádia, již od počátku se profitovalo z reklam. Později se J. Reith stal vedoucím projektu, který měl poskytnnout veřejnou vysílací sí», bez ohledu na zisk.

Nezávislost na vládě, na obchodnících, nestrannost, ohled na menšiny a respekt k rozhlasovému vysílání jako důležité složce zpravodajství i kultury – to jsou znaky, které si postupně BBC vydobyla.

V roce 1927 (po stávce 1926) se BBC stala společností, s cílem "vychovávat, informovat a bavit" veřejnost. Pod Reithovou přísném vedením si BBC získala věhlas a respekt. Naučné vysílání začalo v roce 1924, regionální servis, plánovaný od roku 1926, se naplno rozběhl 1930. Už od roku 1929 se experimentovalo s televizním vysíláním, za použití systému vynalezeného skotským inženýrem John L. Baird. V letech 1936 – 1939 se vysílání rozběhlo s použitím nového elektronického systému místo původního mechanického. Největším úspěchem této epochy bylo bezpochyby tzv. "Empire Service" (dnes známý "World Service") - vysílání BBC do zahraničí.

Druhá světová válka

Během války došlo k přerušení TV vysílání a dokonce k cenzuře vysílání rozhlasového. Zároveň však došlo k významnému rozvoji programů, především k posunu k výchově, informování a užitečnosti rozhlasu pro veřejnost. Nejen pro vojáky byl určen zábavní a povzbuzující pořad "Forces Programme", objevily třeba pořady o pěstování zeleniny (VB trpěla nedostatkem potravin kvůli blokádě) nebo o zdraví. Slogan "V for Victory" se brzy rozšířil po mnoha partyzánských hnutích po celé Evropě, pro které bylo vysílání BBC velkou oporou. BBC začala vysílat v arabštině (1938) a později i v dalších evropských jazycích. Přes BBC byly také posílány kódy ohledně invazi v Normandii. Ředitel German Service Hugh Greene (později generální ředitel BBC) zase vysílal varování Německým občanům.

Poválečné období

V roce 1946 je obnoveno nadšeným ohlasem (zvláště po vysílání svatby princezny Alžběty a vévody z Edinburghu v roce 1947) televizní vysílání. V roce 1946 přibyl třetí kanál přinášející zejména vážnou hudbu a další kulturní pořady. V r. 1950 se týdně odvysílalo 260 rozhlasových hodin a 30 televizních hodin. Zhruba polovina populace byla pokryta televizním signálem.

Přímý přenos korunovace Alžběty II. v roce 1953 přispěl k rozšíření mladého televizního média. Nato již BBC získává konkurenta v ITV (Independent Television), která 1955 vstupuje na trh. Poté má k televizi přístup přes 90% populace. BBC začíná bojovat o diváky a posluchače – podíl posluchačů rádia klesl v roce 1957 na 28procent.

Do boje s televizním médiem se pustil nový generální ředitel Sir Ian Jacob a dokončoval jej Sir Hugh Greene. Na konci padesátých let se sice propast zvětšovala, ale rádio nadále excelovalo (show "The Archers" běží od roku 1951 dosut). BBC TV produkovala adaptaci Orwellova románu - "1984".

Následují technické inovace (např. vysílání na VHF, stereofonní vysílání, barevná televize) i změny kosmetické (přejmenování rozhlasových stanic na Radio 1 až 4).

V 70. a 80. letech dosahoval počet diváků 20 milionů a počet posluchačů 5 milionů. BBC se dostala do finančních potíží. Výsledkem byl komerční program Channel 4.

White Paper popsal BBC jako "pravděpodobně nejdůležitější kulturní organizaci v celém národě". Dokládají to i Shakespeare Project nebo Yes Minister (Jistě, pane ministře), úspěšné pořady té doby.V 80. a 90. létech nastupují především také díky vlivu konzervativní vlády (Margret Tatcherová) nový přístup a také nové technické vymoženosti. BBC byla světově první společností, která začala vysílat DBS (Direct-broadcasting-by-satelite) bez pomoci vlády.

Rok 1987 přinesl nepříjemné události – v ústředí v Glasgow byla provedena policejní razie a odvolán ředitel Alasdair Milne. Nový ředitel Micheal Checkland a od roku 1993 John Birt vedli BBC přez rychlou a nesnadnou transformaci. Radikálně se snížil stav zaměstnanců a začal se praktikovat jiný výběr pořadů, jakýsi vnitřní trh.

Managementu se povedlo zvýšit veřejnoprávní poplatky, což umožnilo rozšířit v roce 1997 nabídku služeb o digitální vysílání. Na jaře toho roku působily po reorganizaci následující ředitelství: BBC Broadcast, BBC News, BBC Resources, BBC Production a BBC Worldwide. Není dělán rozdíl mezi TV a rozhlasem. Kvůli digitálnímu vysílání uzavřela BBC dohodu se společností Flextech (1996). V listopadu 1997 se rozbíhá nepřetržitý zpravodajský kanál BBC News 24, v roce 1998 jej následuje BBC Knowledge. Do světa internetových médií vstoupila BBC svými BBC Online a později BBC Website.

Současnost

Nový ředitel Greg Dyke čelí výzvě, kterou představuje konkurence kabelových televizí a satelitních kanálů. Škrty v rozpočtu umožňují BBC věnovat se nyní více digitálnímu vysílání a jeho rozvoji. Během příštího desetiletí se plánuje ukončeno analogové vysílání a jeho plné nahrazení digitálním vysíláním. V letech 2001 – 03 došlo k zásadním programovým změnám: byl spuštěn BBC pro Wales (BBC 2W), BBC Four nahradil stávající BBC Knowledge, přibyly 2 nové dětské kanály (CBeebies a CBBC), a BBC Choice bylo nahrazeno BBC Three (kanál pro diváky mezi 25 a 34 lety).

Přibylo také pět digitálních rozhlasových stanic, většinou úzce specializovaných na minoritní publikum. Naopak se po takřka osmdesátiletém působení se rozpadlo výukové oddělení (Education Department), které se staralo například o vysílání do škol.

Michael Grade se stal ředitelem BBC v květnu 2004 a to na dobu čtyř let.

BBC World Service

BBC World Service (pův. BBC Empire Service) je rozhlasová stanice zajiš»ující britské vysílání do zahraničí. Je provozována v rámci britské mediální společnosti BBC, na rozdíl od zbytku BBC není financována z koncesionářských poplatků, ale z rozpočtu britského ministerstva zahraničí. Vysílá na krátkých vlnách i přes internet. V hodně zemích má regionální studia, která pokrývají určitou část vysílání v jazyce dané země. V roce 2005 bylo rozhodnuto část těchto studií zrušit, toto mimo jiné postihlo i českou redakci, která ukončila vysílání počátkem roku 2006. Z ušetřených prostředků je financován projekt televizního vysílání v arabštině.

České vysílání BBC

V Česku byla známá Česká redakce BBC, která do ledna 2006 pokrývala část vysílání BBC World Service pořady v češtině, zejména ve všední dny ráno tříhodinovou relací Dobré ráno s BBC a v podvečer zpravodajskými pořady Svět o páté (v jeho rámci vysílala Interview BBC Václava Moravce) a Svět o šesté.

V současnosti na českých frekvencích BBC World Service (které na FM pokrývají velkou část republiky) vysílá 6 hodin denně zpravodajská stanice Českého rozhlasu Rádio Česko, o víkendech také Český rozhlas Leonardo.

www.bbc.co.uk - Domovská stránka BBC

BBC - in simple English for easy reading

The BBC or the British Broadcasting Corporation is an organization in the UK. It broadcasts in the United Kingdom and other countries on television, radio and the Internet. The BBC also sells its programs to other broadcasting companies in the world.

The organization is run by a group of twelve governors who have been given the job by the Queen, on the advice of government ministers. The governors appoint a Board of Management to take care of running the business of the BBC. The head of the Board of Management is called the Director General.

The BBC is established under a Royal Charter, which allows the BBC to broadcast. In 2006, the British Government will look at the charter to see if it needs changing.

Another agreement, which goes with the Charter, recognizes that the BBC should be independent from any other organization. It also says what the BBC should do for the people in Britain (the public).

Every household in the UK that owns a television must pay for a TV Licence. Because the BBC gets its money from TV licences, it doesn't take money from companies or shareholders, so it doesn't have to do what they want. Also, it doesn't have to broadcast commercials. It isn't allowed to.

The BBC makes extra money in several ways. One way is by selling its programs to other broadcasting companies. Another way is by selling audio tapes and CDs of its best radio programs, and videos and DVDs of its best television programs. Still another way is by selling books based on programs, and magazines about science and natural history.

The BBC also publishes a weekly magazine called Radio Times. This used to print listings of all the week's BBC radio and television programs in the United Kingdom, but in 1990s it began to print listings of programs broadcast by other companies in the United Kingdom as well. It also prints stories about programs and the people who make them and the people who appear in them. Radio Times is one of the best selling magazines in the United Kingdom.

The BBC has to publish a report every year, which tells people what it has done and how much money it has made and spent.

If someone has a complaint about something broadcast by the BBC, they can complain to the BBC, the Board of Governors, or directly to Ofcom, the government's regulator of broadcasting.Tento článek si můžete přečíst na webu Anglie - informace, cestování, práce, ubytování
http://anglie.1x.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://anglie.1x.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=62